Ostalo

Res je, da smo pridni in delovni, vendar brez pomoči tu in tam  tudi nebi zmogli vsega zato hvala tudi spodaj omenjenim za pomoč.

Vključeni smo v:

  • ukrep 10 KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA: 
  • OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
  • Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.
  • Ukrep OMD

  • Ukrep Dobrobit živali
  • ukrep M06: zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom zlasti pa generacijske pomladitve

 

PRP-EU-SLO-barvni

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/

Advertisements